facebook-logo-lrg

Undervisning sæson efterår 2018

Hos Swing the Shoes er vi helt vilde med at danse swingdanse som f.eks. Lindy Hop, Charleston, Balboa og Shag. Så meget at vi mødes hver onsdag for at danse hele aftenen. Du kan også være med.
Vi elsker at være sociale, så du skal forvente at alle danser med alle. Det er sjovt og giver nye dansevenner.
Vi tager ofte ud til events vi er inviteret til. Der er alle meget velkomne, uanset niveau af dans. Det skal bare være sjovt.

(In English below the Danish)

Hvornår kan jeg begynde til undervisning?

Undervisningen for Level 1 (begyndere) begynder normalt ca. hver 7. uge.
Næste opstart er: onsdag d. 24. oktoberber 2018 kl 18:15  - Øvet hold starter kl. 19.30
Sted: OSF/OASKs lokaler, Rugårdsvej 15 A.
Datoer for holdstart bliver løbende annonceret på facebook og i nyhedsbrevet, der udsendes regelmæssigt.
Det er iøvrigt en god idé at tilmelde sig nyhedsbrev, da øvrige dansemuligheder bliver annonceret der.
 

De næste planlagte holdstartsdatoer for både begynder og øvet er:

- onsdag d. 24. oktober 2018
- onsdag d. 9. januar 2019
 

Begynderhold starter kl. 18.15 
Øvethold starter kl. 19.30

Tilmelding - sådan gør du

Du tilmelder dig ved at sende en mail til: info@swingtheshoes.dk
Du vil derefter modtage en bekræftelse via mail, med information om betaling.
Du er først tilmeldt, når vi har modtaget din betaling. 


Pris: kr. 300,- for 6 ugers undervisning (Studerende kr. 250,-)
7. undervisningsgang er gratis - Læs mere nedenfor under "Sjov og ballade" undervisning.

Skal jeg have en dansepartner med?

Du må gerne tage en partner med, men du behøver ikke. Vi skifter dansepartner mange gange i løbet af aftenen, så alle har nogen at danse med. Du skal bare sørge for at melde dig til og betale.

Hvordan er undervisningen bygget op?

Undervisningen er op delt i 2 niveauer: Level 1 (begyndere) og Level 2 (øvede). Level 1 består af et 6-ugers modul, der bliver gentaget flere gange i løbet af en sæson. Level 2 er et løbende hold for øvede dansere, hvor pensum er mere varieret og udfordrende.

Hvad er nyt?

Vi arbejder efter en ny undervisningsplan i efteråret 2018. Har du danset hos os i foråret, skal du være opmærksom på, at vi ikke længere kører 6 ugers moduler med 8-count, 6-count og Charleston, og at vi har forenklet undervisningsplanen meget. Der er også nye mødetider (se nedenfor). Vi håber I tager godt imod den nye plan.

Hvordan forløber en undervisningsaften i Swing the Shoes? Mødetider?

Undervisningen for Level 1 begynder kl. 18:15 i kælderen. Dørene åbner kl 18 og der vil være musik, så du har mulighed for at varme op og øve det du lærte sidste gang. Gør det - kom kl. 18! Du har temmelig sikkert brug for at repetere det! Den sidste halve time af undervisningen fra 19:30 til 20:00 foregår sammen med Level 2.

Undervisningen for Level 2 begynder kl 19:30 i kælderen (samme lokale som Level 1). Den første halve time er guidet træning i stoffet fra foregående uge. Underviserne fra både Level 1 og Level 2 vil være til stede i lokalet og hjælpe dig med træningen. Kl. 20 går vi ovenpå i Sal 2 og fortsætter undervisningen. Fra omkring kl 21:15 kan du træne med hjælp fra underviserne og danse socialt. Vi lukker og slukker kl. 22.

Holdbeskrivelse:

Begynder - Level 1 (Kælderen 18:15 - 20:00):

Level 1 består af et intensivt 6-ugers forløb, hvor du bliver introduceret til grundtrinene og nogle af de mest brugte figurer i Lindy Hop. Du vil lære virkelig meget på de 6 uger, og du skal regne med at tage modulet mindst 2-3 gange, før du er klar til at rykke op – måske flere gange. Du vil opleve, at du får et meget større udbytte af undervisningen anden og tredje gang.

Vi går hurtigt frem, men vi lægger også vægt på, at det skal være sjovt at danse, selvom det er udfordrende. Du er forhåbentligt kun lidt frustreret, men meget glad, når du går fra undervisningen onsdag aften. Når modulet er slut begynder et nyt 6-ugers modul forfra. I løbet af de 6 uger, vil der typisk være en ekstra undervisningsaften, som er fælles for alle niveauer, med et tema uden for planen. Den ekstra undervisningsgang ligger som regel i skolernes ferier (efterårsferie, vinterferie, påskeugen osv).

Fællestræning med Level 2:

I den 4. undervisningsuge i et 6 ugers forløb bliver du introduceret til grundfiguren Swing Out. I den 5. uge er der en dobbelttime i Swing Out. Det sige, at undervisningen begynder 18:15 som sædvanligt, men forsætter sammen med Level 2 lige indtil kl 21:15. Det er en vigtig investering af din tid, med stor betydning for din udvikling med din dans.

Swing Out er en vigtig basisfigur, og den skal danses mange gange før den bliver rigtig god. Vi mener at det er godt for nye dansere at lære sammen med øvede dansere, og at det er godt for øvede dansere at træne grundformen. Hver gang man arbejder med Swing Out opdager man noget nyt.

Øvede - Level 2 (Kælder og Sal 2 19:30 - 21:30):

Undervisningen for øvede (Level 2) er indrettet efter, at det er et blandet hold. Du kommer til at danse sammen med folk på meget forskelligt niveau: Nogle har danset i flere år og andre er kun lige rykket op fra Level 1.

Vi arbejder efter en ny undervisningsplan i efteråret 2018, hvor der i højere grad er plads til at underviserne kan bevæge sig ud i nyt materiale, og hvor der også vil blive plads til mere end bare Lindy Hop og Charleston: På Level 2 kan du opleve at blive undervist i koreografier (Shim Sham, Trankey Doo m.fl.), musikforståelse, improvisation og jazz-trin, samt danse som 20’er-Charleston, Collegiate Shag og Balboa. Der bliver udfordringer nok til alle!

"Sjov og ballade" onsdage med fælles undervisning fra kl. 19.30 - gratis!

Hver 7. uge er undervisningen foreløbig afsat til fælles undervisning i andre swingdanse eller koreografier, der er brugt på de sociale dansegulve som fællesdanse. Det er din mulighed for at hjælpe nye dansere på vej og samtidig selv blive en mere alsidig danser. Derudover mange nye tips og styling til din Swing-Out – the never ending figure, der altid kan blive mere sej, energisk, med lækkert footwork.
Efter swing out kl 18.15 og Shim Sham kl 19.15 på onsdag, slutter vi af med en øl eller kop kaffe i baren.
Og så er der også mulighed for at sælge/købe/bytte dansetøj/sko/accessories. Så tøm skabet for de fine kjoler, du alligevel ikke får brugt og tag det med.
Swingeling 

I efteråret er det flg. onsdage:

- d. 17. oktober 2018 kl. 18.15: Swing Out træning. Kl. 19.30: Shim Sham undervisning
- d. 28. november 2018 kl. 19.30 - Dans på et fyldt dansegulv

In English - and we teach in English if needed

In Swing the Shoes we love to dance, and share our love for the original swing dances as Charleston, Lindy Hop, Balboa and Shag. We dance every Wednesday night. We love to be social - with you! We dance with everybody on every level of dancing skills. We often participate in events in the public room. You can participate, no matter what level you are on. It's have to be fun, and it is. You are so welcome to join these events.

We teach in English if needed. But you can also take the class and joining Swing the Shoes as an chance to learn more Danish. Dancing is an international common lauguage by it self.

When does the course begin?

We start up beginner’s (Level 1) every 7th week on average. The next course  begin at  6.15 PM on Wednesday 24. October  2018.
Place: at the OSF/OASK Dancing School located at  Rugårdsvej 15 A.
Future start-up dates will be announced on facebook and in the email newsletter. We recommend that you sign up for that to recieve news about social dancing, extra workshops etc.

Next start-up dates for classes planed to:

Wednesday 24. October
Wednesday 9. January

Beginners class - Level 1 - starts at 6.15 PM - be there from 6.00 PM to practice!
Intermediate class - Level 2 - starts at 7.30 PM

Sign-up for cource - how to do it

You sign-up via sending an e-mail to: info@swingtheshoes.dk
You will recieve confirmation via mail, with info about payment.
You are registred for the class, when we have recieved your payment.
If you don't have a danish bank account for making a bank tranfer or danish Mobile Pay, you can pay cash at first class.
Price is DKK 300 for 6 weeks class (Students DKK 250,-)
The 7th extra class is for free - read more below.

Do I have to bring a partner?

You’re welcome to bring a partner, but you don’t have to. We change partners ever so often during the classes so everybody will have a partner most of the time during class. Each of you simply have to remember to sign up and pay the class fee in advance.

How are the classes structured?

We teach two levels: Level 1 (beginners) and Level 2 (intermediate). Level 1 is a 6 week course which is repeated several times during the season. Level 2 is a continued course for intermediate dancer with a more varied and challenging curriculum.

What’s new?

In the Autumn season of 2018 we’re following a brand new plan. If you’ve been dancing with us in the spring, please note that we are no longer doing the three 6-week modules of 8-count, 6-count and Charleston. Also, we have simplyfied the curriculum quite a bit and the meeting times have changed (see below). We hope you’ll like the new plans.

What happens during the class evening? When to show up?

The Level 1 classes for beginners start at 6.15 PM in the basement. Doors open at 6 PM and there’ll be music for you to warm up and practice the material from the previous week. Advice: Be there at 6PM and warm up! You will most certainly need to practice that stuff! In the final half hour of the class (7.30 - 8 PM), Level 2 students will arrive and participate in your learning.

Level 2 classes for intermediate dancers start at 7.30 PM in the basement (same room as Level 1). The first half hour is dedicated to guided practice of the material form the previous week’s class. The teachers of both Level 1 and Level 2 will be present and assist you in your practise. 8 o’clock we’ll go upstairs in the ”Sal 2” ballroom and continue the class. From around 9.15 you’ll have the opportunity to practice with help from our teachers as well as dancing socially to hot and sweet swing music. We close it up at 10 PM.

Class content:

Beginners course - Level 1 (Basement 6.15 - 8 PM. Doors opens 6.00 PM):

Level 1 is an intense 6-week course aimed at introducing the basic steps and some of the more common steps in Lindy Hop. You will learn a lot in these 6 weeks and you should be prepared to take this course at least 2 or 3 times, maybe even more, before you’re ready to join Level 2.

You’ll discover that will pick up much more the second and third time around.

We move through the material quite quickly, but we also take great care to see that you’ll have fun attending class, even though it will be challenging. Hopefully you’ll be just a little frustrated, yet very happy, when you leave class on wednesday night!

When the 6-week course is over there will usually be an extra night of classes common for all levels with a theme outside the normal curriculum. Afther that, the 6-week course starts over again.

The extra (seventh) class is usually held during school holiday weeks (Fall break, winter break, Easter etc.)

Joint class with Level 2:

In the 4th week of the Level 1 course 6 weeks run, you’ll be introduced to a basic step called Swing Out. In the 5th week there will be a double class with a workshop on the Swing Out. This means that on this day the class begins at 6.15 as usual, but it runs on until 9.15, with the Level 2 dancers participating from around 7.30.

The Swing Out is a very important basic step which you will need to practice a lot. In our opinion it is good for new dancers to learn in the company of more experienced dancers, and more experienced dancers benefit a great deal from practising the basic step regularly. The learning benefit of dancing with each other across levels is not to be underestimated. Every time you put some effort into the Swing Out you’ll discover something new.

Intermediate - Level 2 (Basement & ”Sal 2” ballroom 7.30 - 9.30 PM):

The classes on Level 2 (Intermediate) are designed to accommodate the different abilities of the intermediate students. You’ll be dancing with dancers both below and far above you own level, some new and some very seasoned.

In the Autumn season of 2018 we’re trying out a new teaching plan which is designed to give our teachers more room for improvisation and for trying out new material, often times going beyond Lindy Hop and Charleston.

In a Level 2 class you may learn a specific routine (The Shim Sham, Trankey Doo and others), or have a class on musicality, improvisation or solo jazz steps, as well as being introduced to other swing-dances such as 20s Charleston, the Collegiate Shag and the Balboa. This will be challenging to everybody!

"Fun and attitude" common class every 7th week 7.30 PM - for free

Every seventh week is dedicated to a workshop with Level 1 students. Class hours are the usual (7.30 - 9.30 PM). This is your opportunity to help new dancers improve and at the same time become a more versatile dancer yourself. The Swing Out is "the never ending figure", and you will get new stuff for styling, smooth footwork, and the chance to get it with more energy, more fun.

In the Autum it's following Wednesdays:

- the 17. October 2018 kl. 18.15: Swing Out practice. 19.30:  Shim Sham teaching.
- the 28. November 2018 kl. 7.30 PM - Crowded dancefloor exercise