undervisning

Undervisning 2023

Hos Swing the Shoes er vi helt vilde med at danse swingdanse som f.eks. Lindy Hop, Charleston, Balboa og Shag. Så meget at vi mødes hver onsdag for at danse hele aftenen. Du kan også være med. Vi elsker at være sociale, så du skal forvente at alle danser med alle. Det er sjovt og giver nye dansevenner. Vi tager ofte ud til events vi er inviteret til. Der er alle meget velkomne, uanset niveau af dans. Det skal bare være sjovt.

Undervisningen for Level 1 (Begyndere) begynder hver 8. uge. 

Sted: OSF/OASKs lokaler, Rugårdsvej 15 A.
Datoer for holdstart bliver løbende annonceret på facebook og i nyhedsbrevet, der udsendes regelmæssigt.
Det er iøvrigt en god idé at tilmelde sig nyhedsbrev, da øvrige dansemuligheder bliver annonceret der. 

De næste planlagte holdstartsdatoer for både begynder og øvet er:

22. Februar
12. April
24. Maj

Level 1 (Begynder) starter kl. 19.30 i Kælderen
Level 2 (Øvede) starter kl. 19.30 i Sal 2

Du tilmelder dig ved at sende en mail til: info@swingtheshoes.dk
Eller du kan udfylde formularen længere nede.

Du vil derefter modtage en bekræftelse via mail, med information om betaling.
Du er først tilmeldt, når vi har modtaget din betaling. 

Pris: kr. 400,- for 7 ugers undervisning (Studerende kr. 325,-)
8. undervisningsgang er gratis – Læs mere nedenfor under “Sjov og ballade” undervisning.

Du må gerne tage en partner med, men du behøver ikke. Vi skifter dansepartner mange gange i løbet af aftenen, så alle har nogen at danse med. Der kan være en overvægt af piger, men det kompenserer vi bl.a. for ved at skifte partner. 

Som pige kan du også overveje, om du vil danse som herre. Det er der en del der gør.

Undervisningen er opdelt i 2 niveauer: Level 1 (begyndere) og Level 2 (øvede). 

Level 1 består af et 8-ugers modul, der bliver gentaget flere gange i løbet af en sæson.

Level 2 er et løbende hold for øvede dansere, hvor pensum er mere varieret og udfordrende.

Kl. 18.30 – 19.20: ”Nørderiet” i kælderen. Her vil der være musik og et underviserpar tilstede. Det er din mulighed for at lave aftaler med dansere fra dit hold om at træne ekstra, socialdanse og hygge. Måske smider vi ind imellem noget ekstra koreografi-træning ind, hvis en underviser føler for det. Ren bonus.

Kl. 19.30 – 20.50: Undervisning begge hold. Level 1 danser i kælderen. Level 2 danser i Sal 2.

Kl. 20.50 – 21.00: Fælles info for begge hold i Sal 2

Kl. 21.00 – 22.00: Åben bar og Socialdans i Store Sal. Vi hygger, baren er åben og der er lækre vibes og go musik, til at slå  sig løs på dansegulvet. Alle danser med alle, uanset niveau. Vi lukker senest kl. 22.00.

 

Level 1 (I kælderen kl. 19.30-20.50)

Undervisningen for begyndere består af et intensivt 8-ugers forløb, hvor du bliver introduceret til grundtrinene og nogle af de mest brugte figurer i Lindy Hop. Du vil lære virkelig meget på de 8 uger, og du skal regne med at tage modulet måske 2-3 gange, før du er klar til Level 2. Du vil opleve, at du får et meget større udbytte af undervisningen anden og tredje gang. Du er klar til Level 2, når du kan danse en Swing-out rimeligt ubesværet.

Vi går frem i moderat tempo, men vi lægger også vægt på, at det skal være sjovt at danse, selvom det er udfordrende. Du er forhåbentligt kun lidt frustreret, men meget glad, når du går fra undervisningen onsdag aften. Når modulet er slut begynder et nyt 8-ugers modul forfra.

 

Level 2 (I Sal 2 kl. 19.30-20.50)

Undervisningen for øvede (Level 2) er indrettet efter, at det er et blandet hold. Du kommer til at danse sammen med folk på meget forskelligt niveau: Nogle har danset i flere år og andre er lige kommet fra Level 1.

På Level 2 er undervisningen mere fri og der bliver plads til mere end bare Lindy Hop og Charleston: På Level 2 kan du opleve at blive undervist i koreografier (Shim Sham, Trankey Doo m.fl.), musikforståelse, improvisation og jazz-trin, samt andre swing-danse såsom 20’er-Charleston, Collegiate Shag og Balboa. Der bliver udfordringer nok til alle!

 

Sjov & Ballade -ekstra undervisning

I løbet af perioden med de 8 ugers undervisning, vil der typisk være en ekstra undervisningsaften, som er fælles for alle niveauer, med et tema uden for planen. Den ekstra undervisningsgang er gratis og ligger som regel i skolernes ferier (efterårsferie, vinterferie, Påskeugen, Kr. Himmelfart osv.). De bliver annonceret særskilt.

Du har mulighed for at skifte til Level 2, når du er ved at føle dig hjemme i pensum på Level 1. Overgangen kan foregå ved at du selv beder dine undervisere om at vurdere dit niveau. Du vil blive bedt om at danse med et par af underviserne, som så vurderer om du er klar til at skifte hold. Du skal bl.a. kunne danse den legendariske figur Swing-out og føle dig fortrolig med det.

Vi følger dig løbende, så du kan også komme ud for at en underviser henvender sig til dig, og spørger om du har mod på at skifte hold. 

Level 2 pensum planlægges, så dansere der rykker op fra Level 1, kan være med fra ca. hver 8. uge.

  • møder op til undervisningen i god tid, helst 10 minutter før, så du er klar til at begynde. Tasker og sko stilles i garderoben ved toiletterne 

 

  • melder afbud, hvis du bliver forhindret i at komme til undervisningen. På den måde viser du respekt for,

at vores undervisere stiller op for at undervise uge efter uge, ganske frivilligt! Det gøres ved at skrive en

sms, mail eller i facebookgruppen for dit level.

 

  • skifter sko, før du går ind i undervisningslokalerne. Dansesko på dansegulvet, udendørssko bliver i garderoben.

 

  • har sko på som ikke har mørke såler. Det er et krav fra vores værter på danseskolen, og det er vores fælles opgave at hjælpe dem med at passe på dansegulvene.

 

  • tager et navneskilt på, så vi kan lære dig at bedre at kende Der ligger klistermærker og kuglepenne klar i undervisningslokalerne.

 

  • er præsentabel og nogenlunde nyvasket og dufter frisk. Medbring gerne en frisk T-shirt så du kan skifte undervejs.

 

  • har lukket beklædning på overkroppen. Undgå nedringede trøjer og tøj der er åbent, især i ryggen.

 

  • benytter dig af håndsprit i løbet af undervisningen. Den står altid fremme i undervisningslokalet.

 

  • øver dig i det du lærer. Der er ”Nørderie” kl. 18.30 – 19.20, men hvis du skal have fuldt udbytte af

undervisningen, så er det en god idé at øve derhjemme i løbet af ugen. Vi sørger for at give tips og tricks

til hvordan du får øvet – også selvom du ikke har en dansepartner.

Classes 2022

In Swing the Shoes we love to dance, and share our love for the original swing dances as Charleston, Lindy Hop, Balboa and Shag. We dance every Wednesday night. We love to be social - with you! We dance with everybody on every level of dancing skills. We often participate in events in the public room. You can participate, no matter what level you are on. It's have to be fun, and it is. You are so welcome to join these events. We teach in English if needed. But you can also take the class and joining Swing the Shoes as an chance to learn more Danish. Dancing is an international common lauguage by it self.

We start up beginner’s (Level 1) every 8th week on average.

Place: at the OSF/OASK Dancing School located at  Rugårdsvej 15 A.
Future start-up dates will be announced on facebook and in the email newsletter. We recommend that you sign up for that to recieve news about social dancing, extra workshops etc.

Next start-up dates for classes planed to

22th of Feb.
12th of April
24th of May

Beginners class – Level 1 – starts at 7.30 PM in the Basement.

Intermediate class – Level 2 – starts at 7.30 PM at Dancehall 2

You sign-up via sending an e-mail to: info@swingtheshoes.dk

You will recieve confirmation via mail, with info about payment.

 

You are registred for the class, when we have recieved your payment.

 

If you don’t have a danish bank account for making a bank tranfer or danish Mobile Pay, you can pay cash at first class.
Price is DKK 400,- for 8 weeks of classes (Students DKK 325,-)

You’re welcome to bring a partner, but you don’t have to. We change partners ever so often during the classes so everybody will have a partner most of the time during class. Each of you simply have to remember to sign up and pay the class fee in advance.

We teach two levels: Level 1 (beginners) and Level 2 (intermediate). 

Level 1 is a 8 week course which is repeated several times during the season. Level 2 is a continued course for intermediate dancer with a more varied and challenging curriculum.

 

6.30 – 7.20 PM: “Nørderiet” in the basement. Here there will be music and a couple of teachers. Here you can practice, dance and have fun, until classes start at 7.30 PM,

7.30 – 8.50 PM: Classes for both Level 1 & 2. Level 1 are in the Basement, and Level 2 are in Dancehall 2 

8.50 – 9.00 PM: Common info in Dancehall 2 for both classes.

9.00 – 10.00 PM: The Bar is open, and the music is on at the Ballroom. Both classes are socialdancing and having a great time. This is a great way to get know each other, and practice what you learned during classes.

Beginners course – Level 1 (Basement 7.30 – 8.50 PM)

Level 1 is an intense 8-week course aimed at introducing the basic steps and some of the more common steps in Lindy Hop. You will learn a lot in these 8 weeks and you should be prepared to take this course at least 2 or 3 times, maybe even more, before you’re ready to join Level 2.

You’ll discover that will pick up much more the second and third time around.

We move through the material quite quickly, but we also take great care to see that you’ll have fun attending class, even though it will be challenging. Hopefully you’ll be just a little frustrated, yet very happy, when you leave class on wednesday night!

When the 8-week course is over there will usually be an extra night of classes common for all levels with a theme outside the normal curriculum. Afther that, the 8-week course starts over again.

Once in a while there will be an extra class. It’s usually held during school holiday weeks (Fall break, winter break, Easter etc.)

 

Intermediate – Level 2 (Dancehall 2 ”Sal 2” 7.30 – 8.50 PM):

The classes on Level 2 (Intermediate) are designed to accommodate the different abilities of the intermediate students. You’ll be dancing with dancers both below and far above you own level, some new and some very seasoned.

In the Autumn season of 2018 we’re trying out a new teaching plan which is designed to give our teachers more room for improvisation and for trying out new material, often times going beyond Lindy Hop and Charleston.

In a Level 2 class you may learn a specific routine (The Shim Sham, Trankey Doo and others), or have a class on musicality, improvisation or solo jazz steps, as well as being introduced to other swing-dances such as 20s Charleston, the Collegiate Shag and the Balboa. This will be challenging to everybody!

Close Menu